Visuele Inspectie

Voor aanvang van de meting dient een elektrisch arbeidsmiddel visueel te worden geïnspecteerd. De NEN 3140 spreekt hierbij over de volgende inspectiepunten:

De mechanische toestand is in orde, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie
Beschermings- en aardingsleidingen zijn niet onderbroken
Hulpmiddelen, bedieningsorganen, contacten, schakelaars en relais alsmede waarschuwingsborden en aanduidingen zijn in goede staat
Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd
Vrije ruimten en vluchtwegen bij schakel- en verdeelinrichtingen zijn goed toegankelijk
Het elektrische arbeidsmiddel is bereikbaar voor bediening, onderhoud en inspectie
Er zijn geen tekenen aanwezig die wijzen op een te hoge temperatuur
Beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct afgesteld en worden periodiek gecontroleerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant
Er zijn voldoende trekontlastingen aanwezig en leidingen zijn juist ingevoerd
Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn niet beschadigd
Er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidsketens
Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.