Visuele Inspectie

Inspectiepunten rolsteiger onderdelen.

Functioneren algemeen;

Alle onderdelen dienen gecontroleerd te worden op de juiste wijze van functioneren, vooral op de pasbaarheid van de onderdelen. Bewegende delen dienen gangbaar te zijn. Bevestiging van de onderdelen moeten doeltreffend en eenvoudig zichtbaar zijn aangebracht. Zij dienen eenvoudig te zijn bevestigd en te worden beveiligd tegen ongewild losraken.

Mate van vervuiling;

De te inspecteren rolsteiger dient vrij te zijn van alle overmatig vuil. Onderdelen die niet regelmatig onderhouden worden kunnen snel vervuilen, en daarmee het directe zicht op gebreken en kwaliteit ontnemen.

Inspectiepunten frames;

Controle van de frames op aanwezigheid van gaten en deuken. Originele gaten zoals tijdens de productie aangebracht, zijn uiteraard geen probleem
Controle van de frames op haaksheid. Controle d.m.v. een winkelhaak, of door het meten van de diagonalen
Controle van alle afzonderlijke lasverbindingen
Controle op speling in het geval van ongelaste frames
De sporten dienen spelingvrij zijn aangebracht
Controle van de pen- en sokverbindingen op verbuigingen
Controle van de passing van de frames
Controle van de passing van de wielen in de frames
Controle van de functionaliteit van de scharnierende onderdelen.
Deze dienen gangbaar te zijn
Controle van de sportafstand van de frames. Als deze niet is voorzien van een antislip laag of als de sportafstand meer dan 30 cm bedraagt dan dient een aanvullende ladder als opgang te worden toegepast.

Inspectiepunten zwenkwielen;

Controle of de rem voldoende grip op het wiel uitoefent. Het wiel mag niet kunnen doordraaien
De spindel dient recht te zijn, de scheefdraad dient goed gangbaar en niet overmatig beschadigd te zijn. Een kleine plaatselijke beschadiging is aanvaardbaar, mits de spindel draaibaar blijft.Controle van de stalen spindels op corrosie. Soms kan simpelweg het gangbaar maken helpen om dit probleem op te lossen
Controle van alle schroef- en bout verbindingen op aanwezigheid van de bevestigingsmiddelen en op speling
Controle of het loopvlak van het wiel versleten is. Een profiel eis is niet gesteld, maar er mogen geen happen uit het oppervlak zijn uitgebroken. 

Inspectiepunten leuningen, diagonalen, liggers, tralieliggers en schoren;

Controle op verbuigingen. Wanneer een buis overmatig gebogen is, dan is deze zondermeer afgekeurd. Het opnieuw richten van buizen is niet
toegestaan
Klauwen mogen niet verbogen, gestuikt of beschadigd zijn en dienen vast in de buis te zitten. De openingen van de klauwen dienen recht tegen over elkaar te zitten.
Een klauw mag niet gescheurd zijn en moet goed gangbaar zijn. Indien van toepassing moeten ook alle bouten en moeren aanwezig en goed gangbaar zijn
Het klauwmechanisme moet aanwezig zijn en zonder veel kracht te bedienen zijn. De klauw moet soepel over het te bevestigen deel passen. Controle door alle mechanismen te bedienen.
Bij het gebruik van schoorklauwen met borgnokjes dient men te controleren of deze nog aanwezig zijn en goed functioneren.

Inspectiepunten werkvloeren;

Controle van de lasverbindingen deze dienen vrij van scheuren te zijn
Controle op scheurvorming in klauwen en haken. Klauwen dienen vast bevestigd te zijn, mogen niet verbogen zijn, dienen goed gangbaar te zijn en zonder speling te zijn aangebracht.
Controle van de werkvloeren op de aanwezigheid van een uitwaaibeveiliging
Gaten in werkvloeren zijn toegestaan mits ze niet groter zijn dan 25 mm. Controle van de onderkant van de werkvloer op inscheuringen
In het houtdek van een werkvloer mogen geen inslijpingen groter dan 5 mm zijn aangebracht. Ook dient de verlijming/laminering van de houtlagen intact te zijn
Controle van de antislip laag van de werkvloer. Deze dient voldoende aanwezig zijn en mag niet overmatig vervuild zijn door bijvoorbeeld verf, spac, etc;
Controle van de scharnieren en de grendel van het luik. Deze dienen intact en goed gangbaar te zijn. Zelfsluitende luiken hebben de voorkeur
Lassen aan haken van een werkvloer is niet toegestaan.

Inspectiepunten randbeveiliging;

Controle van de randbeveiligingen op breuken, rechtheid, scheluw en scheuren
Controle op de aanwezigheid van het beslag. Bij kunststof houders moet tevens de klemkracht gecontroleerd worden
Controle van de hoogte van de randbeveiliging. Een randbeveiliging moet minimaal 150mm hoog zijn.

Inspectiepunten uitzetpoten;

Controle of stabilisatoren recht, onbeschadigd en vrij van vuil en andere onregelmatigheden zijn
Controle van de lassen op aanwezigheid van scheuren
Controle van de werking van de scharnieren. Deze moeten soepel functioneren
Controle van bouten en vleugelmoeren op gangbaarheid
Controle van de koppelingen voor bevestiging aan de rolsteiger op functionaliteit, passing en beschadigingen
Controle van de passing van de binnenbuis in de stabilisator. Deze dient soepel te functioneren
Controle van de rubber doppen, blokken of sloffen op aanwezigheid en bevestiging. Deze mogen geen overmatige slijtage vertonen. Profieladvies is minimaal 1 mm.