Visuele Inspectie

Keuring valbeveiliging middelen EN361 en EN363

Het keuren/keuringen van valbeveiligingsmiddelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Valbeveiligingsmiddelen zoals klimgordels en valharnassen dienen bij voorkeur persoonlijk op maat verstrekt te worden. Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken en of u die materialen betrouwbaar vindt.

Door het laten keuren van uw valbeveiligingsmiddelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van valbeveiligingsmiddelen worden door ABC Keurmeester uitgevoerd volgens de betreffende normen per onderdeel. Voor klimgordels is dat bijv. de EN-361 en voor harnassen de EN-363.

Keuring valbeveiliging middelen

De keuring valbeveiliging middelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de middelen gecontroleerd.